Print this page

Política de privacidade

1. En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de dicembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos forneza a través do portal www.fervenzasliterarias.gal ou www.fervenzasliterarias.com, vía telefónica, ou por correo electrónico ou por formularios do sitio web serán tratados de forma confidencial e pasarán a formar parte dos ficheiros titularidade de DataLib Servizos Documentais, S.L. (CIF: B70229968) que foi debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos. Os seus datos persoais serán utilizados para atender a súa petición de información, a xestión e prestación dos servizos ofrecidos por DataLib Servizos Documentais e para o envío de futuras comunicacións que puideran ser de seu interese.

2. Asimesmo, informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de dicembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, enviando unha carta xunto coa fotocopia do seu DNI, ao seguinte enderezo: DataLib Servizos Documentais, Rúa A Besada, 1 2º A. 15895. Milladoiro (Ames) A Coruña.

3. Os datos solicitados ao Usuario mediante formularios indicados cun asterisco (*) serán os estrictamente necesarios para poder proporcionarlle o servizo ou para poder poñerse en contacto co usuario. En ningún caso, o feito de non proporcionar máis datos que os estrictamente necesarios suporá unha merma na calidade do servizo.

4. O Usuario garante que os datos persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nos mesmos. O Usuario será o único responsable de calquer dano ou perxuizo, directo ou indirecto, que puidera ocasionar a DataLib Servizos Documentais ou a cualquer terceiro, a causa da cumprimentación dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. No caso de que o Usuario inclúa datos de carácter persoal de terceiros deberá, con carácter previo á súa inclusión, informarlles do establecido na presente política de privacidade, sendo o único responsable da súa inclusión.

5. En resposta á preocupación de DataLib Servizos Documentais por garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos, adoptáronse os niveles de seguridade requiridos de protección dos datos persoais e instaláronse os medios técnicos a seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a través de www.fervenzasliterarias.gal ou www.fervenzasliterarias.com